Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số cách xếp 4 học sinh vào một dãy ghế dài gồm 10 ghế m

Số cách xếp 4 học sinh vào một dãy ghế dài gồm 10 ghế m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số cách xếp 4 học sinh vào một dãy ghế dài gồm 10 ghế, mỗi ghế chỉ một học sinh ngồi bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số cách xếp (4) học sinh vào một dãy ghế dài gồm (10) ghế, mỗi ghế chỉ một học sinh ngồi bằng (A_{10}^4)

Chọn B.

Ý kiến của bạn