Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần

Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 18: Đô thị hóa 

Giải chi tiết:

Số dân thành thị tăng do đô hị hóa => tác động của quá trình công nghiệp hóa.

Chọn D

Ý kiến của bạn