Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số học sinh ba lớp 7A 7B 7C tỉ lệ với 4 5 6 và tổng số

Số học sinh ba lớp 7A 7B 7C tỉ lệ với 4 5 6 và tổng số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm ra số học sinh của mỗi lớp.

Giải chi tiết:

Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là: a,b,c (học sinh) ( a,b,c ( in )N*)

Theo đề bài ta có:(frac{a}{4} = frac{b}{5} = frac{c}{6}) và a + b + c = 105

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(frac{a}{4} = frac{b}{5} = frac{c}{6} = frac{{a + b + c}}{{4 + 5 + 6}} = frac{{105}}{{15}} = 7)

Suy ra:

(begin{array}{l}frac{a}{4} = 7 Rightarrow a = 28\frac{b}{5} = 7 Rightarrow b = 35\frac{c}{6} = 7 Rightarrow c = 42end{array})

Vậy số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 28,35,42 (Học sinh).

Chọn B

Ý kiến của bạn