Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

So sánh với quy mô dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới Việt Nam là nước có

So sánh với quy mô dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới Việt Nam là nước có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh với quy mô dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, Việt Nam là nước có


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Việt Nam là nước đông dân, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới.

=> Chọn A

Ý kiến của bạn