Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 có điể

So với Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 có điể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có điểm gì giống và khác nhau?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (SGK Lịch sử 11, trang 31) và nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (SGK Lịch sử 11, trang 90 – 91) để so sánh.

Giải chi tiết:

- Điểm giống: Đều bùng nổ bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa, khi mâu thuẫn đó đạt đến đỉnh cao không thể giải quyết được dẫn đến chiến tranh (nguyên nhân sâu xa).

- Điểm khác:

Ý kiến của bạn