Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sóng đi với tốc độ 400 – 800 kmh là sóng biển sóng bạc

Sóng đi với tốc độ 400 – 800 kmh là sóng biển sóng bạc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sóng đi với tốc độ 400 – 800 km/h là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Sóng thần thường có chiều cao khoảng 20 – 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ có thể tới 400 – 800 km/h.

Chọn C.

Ý kiến của bạn