Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại ha

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu là ứng dụng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu là ứng dụng khống chế sinh học.

Chọn C

Ý kiến của bạn