Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu tại khoa

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu tại khoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu tại


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu tại

Chọn D

Ý kiến của bạn