Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữ Mỹ và Nhật

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữ Mỹ và Nhật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữ Mỹ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 53.

Giải chi tiết:

Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được ký kết đặt nền tảng mới cho quan hệ giữ Mỹ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn A

Ý kiến của bạn