Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào dưới đây được xem là khởi đầu cho cuộc Chiế

Sự kiện nào dưới đây được xem là khởi đầu cho cuộc Chiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào dưới đây được xem là khởi đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 58.

Giải chi tiết:

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman tại Quốc hội Mĩ (1947) được xem là khởi đầu cho cuộc Chiến tranh lạnh.

Chọn C

Ý kiến của bạn