Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên tích đầy máu trong mạch

Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên tích đầy máu trong mạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Progesteron và ơstrogen Có tác dụng kích thích niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn