Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế thươ

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế thươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực là biểu hiện của xu thế


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 69.

Giải chi tiết:

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

Chọn B

Ý kiến của bạn