Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào Những loài vật có íc

Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào Những loài vật có íc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, tìm ý.

Giải chi tiết:

Loài vât to khỏe.

Chọn C.

Ý kiến của bạn