Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở vùng nào sau

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở vùng nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở vùng nào sau đây ở nước ta ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải chi tiết:

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở vùng núi Đông Bắc nước ta. Do đây là nơi đầu tiên và trực tiếp đón gió, kết hợp với địa hình hướng vòng cung mở rộng về phía Bắc tạo điều kiện cho gió đông bắc có thể xâm nhập sâu vào đất liền.

Chọn B

Ý kiến của bạn