Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta gồm các công tr

Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta gồm các công tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 15 – Du lịch

Giải chi tiết:

Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta gồm phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, vườn quốc gia.

Chọn D

Ý kiến của bạn