Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng ta sẽ thấy có cảm

Tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng ta sẽ thấy có cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng ta sẽ thấy có cảm giác ngọt?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi nhai cơm lâu, enzyme amilaza sẽ biến đổi 1 phần tinh bột thành đường mantozo nên ta thấy có vị ngọt.

Ý kiến của bạn