Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

- Lớn nhất: đây là cuộc khủng hoảng thừa, xuất phát từ Mĩ rồi nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

- Dài nhất: kéo dài 5 năm từ 1929 đến 1933, dài hơn so với bất cứ cuộc khủng hoảng nào khác.

- Gây thiệt hại nặng nề nhất:

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

+ Mức sản xuất bị đẩy lùi lại hàng chục năm.

+ Hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.

+ Nghiêm trọng nhất là dẫn tới sự hình thành chủ nghĩa phát xít, đẩy loài người đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới.

Ý kiến của bạn