Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao nói Khu vực Tây Nam Á là điểm nóng về chính trị

Tại sao nói Khu vực Tây Nam Á là điểm nóng về chính trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nói Khu vực Tây Nam Á là điểm nóng về chính trị trên thế giới?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tại sao nói Khu vực Tây Nam Á là điểm nóng về chính trị trên thế giới?

Giải chi tiết:

Khu vực Tây Nam Á là điểm nóng về chính trị trên thế giới vì :

- Tây Nam Á nằm vị trí chiến lược: Nằm ngã 3 của 3 châu lục: châu Á – châu Âu – châu Phi, tiếp giáp với nhiều biển.

- Là khu vực giàu khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ.

- Khu vực tập trung nhiều tôn giáo thường xảy ra xung đột vì sắc tộc.

Ý kiến của bạn