Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập hợp các sinh vật nào sau đây là vi sinh vật?

Tập hợp các sinh vật nào sau đây là vi sinh vật?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập hợp các sinh vật nào sau đây là vi sinh vật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vi sinh vật là các sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước nhỏ bé chỉ có thể quan sát dươi kính hiển vi

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn