Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tháng sinh của bạn đó có là số tự nhiên chẵn không Giải

Tháng sinh của bạn đó có là số tự nhiên chẵn không Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng sinh của bạn đó có là số tự nhiên chẵn không? Giải thích.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi tháng sinh và ngày sinh của bạn học sinh lần lượt là (a,,,b) (left( {a,,,b in mathbb{N},,,,1 le a le 12,,,1 le b le 31} right).)


Thực hiện các phép tính theo cách bạn học sinh đã làm, sau đó sử dụng tính chất số chẵn, số lẻ để xem tháng sinh của bạn có là số tự nhiên chẵn hay không.

Giải chi tiết:

Gọi tháng sinh và ngày sinh của bạn học sinh lần lượt là (a,,,b) (left( {a,,,b in mathbb{N},,,,1 le a le 12,,,1 le b le 31} right).)

Khi đó ta có phép tính mà bạn học sinh đã làm là: (31a + 12b = 284,,,,left( * right))

Ta có: (284) là số chẵn, (12b) cũng là số chẵn

( Rightarrow 31a) cũng phải là số chẵn.

Mà (31) là số lẻ nên (a) là số chẵn.

Vậy tháng sinh của bạn học sinh là một số tự nhiên chẵn.

Ý kiến của bạn