Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần chính trong nguyên liệu bông đay gai là Tinh

Thành phần chính trong nguyên liệu bông đay gai là Tinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần chính trong nguyên liệu bông, đay, gai là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thành phần chính trong nguyên liệu bông, đay, gai là xenlulozơ.

Đáp án D

Ý kiến của bạn