Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Cham-pa còn tồn tại đế

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Cham-pa còn tồn tại đế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành tựu văn hóa nào của cư dân Cham-pa còn tồn tại đến ngày nay và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ.

Giải chi tiết:

Thành tựu văn hóa của cư dân Cham-pa còn tồn tại đến ngày nay và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là khu di tích thánh địa Mỹ Sơn.

Chọn: C

Ý kiến của bạn