Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The furniture were more expensive than we had expected

The furniture were more expensive than we had expected

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The furniture were more expensive than we had expected.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn