Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The last time when I saw her was three years ago I saw

The last time when I saw her was three years ago I saw

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The last time when I saw her was three years ago.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Giải chi tiết:

Cách dùng: diễn tả sự việc bắt đầu từ quá khứ, kéo dài và để lại kết quả ở hiện tại, thường dùng với “since + mốc thời gian” hoặc “for + khoảng thời gian”.

Cấu trúc: S + have/has (not) + P2 + since + mốc thời gian” / “for + khoảng thời gian”.

= The last time when S + V-ed/cột 2 was + thời gian trong quá khứ

used to + V-nguyên thể: đã từng làm gì (trong quá khứ, hiện tại thì không còn)

Tạm dịch: Lần cuối cùng khi tôi gặp cô ấy là ba năm trước.

A. Tôi đã gặp cô ấy ba năm trước và sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. => sai nghĩa

B. Khoảng ba năm trước, tôi đã từng gặp cô ấy. => sai nghĩa

C. Tôi đã không gặp cô ấy ba năm rồi.

D. Tôi đã thường xuyên gặp cô ấy trong ba năm qua. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn