Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The library reduced the number of print newspapers and

The library reduced the number of print newspapers and

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The library reduced the number of print newspapers and magazines that they used to subscribe to.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn