Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The man and his dogs were buried in the demolished bui

The man and his dogs were buried in the demolished bui

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The man and his dogs ________ were buried in the demolished building have just been rescued safely.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Giải chi tiết:

Trong mệnh đề quan hệ:

- who: thay thế cho danh từ chỉ người

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật

- whose + N: thay cho tính từ sở hữu

- that: thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật (thay cho chủ ngữ hỗn hợp người – vật phía trước).

Tạm dịch: Người đàn ông và những con chó bị chôn vùi trong tòa nhà bị phá dỡ vừa được giải cứu an toàn.

Chọn D.

Ý kiến của bạn