Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The meal didn’t cost so much as I expected The meal cos

The meal didn’t cost so much as I expected The meal cos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The meal didn’t cost so much as I expected.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc so sánh

Giải chi tiết:

Cấu trúc so sánh không bằng: S + V + not + as + adv + as …

Cấu trúc so sánh ít hơn: S + V + trạng từ so sánh hơn + than …

little (ít) => less (ít hơn)

Tạm dịch: Bữa ăn không tốn nhiều tiền như tôi tưởng.

A. Chi phí bữa ăn thấp hơn tôi tưởng.

B. Bữa ăn có giá đắt nhất như tôi tưởng. => sai nghĩa

C. Bữa ăn rẻ như tôi tưởng. => sai nghĩa (câu gốc không có nói bữa ăn rẻ)

D. Bữa ăn tốn ít hơn tôi tưởng. => sai ở “little” => less

Chọn A.

Ý kiến của bạn