Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The teacher suspected the student cheating on the test

The teacher suspected the student cheating on the test

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The teacher suspected the student ____ cheating on the test.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn