Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The writer implies that there has always been a wide

The writer implies that there has always been a wide

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The writer implies that ___________________ .


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Người viết ngụ ý rằng ___________________.

A. luôn luôn có nhiều loại gia đình ở Mỹ

B. người Mỹ lý tưởng là cấu trúc tốt nhất.

C. các nhóm chủng tộc, dân tộc, tôn giáo đã bảo tồn cấu trúc gia đình truyền thống.

D. ngày càng ít cặp vợ chồng sinh con.

Thông tin: Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led to believe, reflecting the very different racial, ethnic, class, and religious customs among different American groups.

Tạm dịch: Tất nhiên, cái gọi là gia đình Mỹ truyền thống luôn đa dạng hơn những gì chúng ta vẫn tưởng, phản ánh phong tục chủng tộc, sắc tộc, giai cấp và tôn giáo rất khác nhau giữa các nhóm người Mỹ khác nhau.

Chọn A.

Ý kiến của bạn