Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo tác giả vì sao người ta lại không chặt cây dứa dại

Theo tác giả vì sao người ta lại không chặt cây dứa dại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo tác giả, vì sao người ta lại không chặt cây dứa dại?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài thơ

Giải chi tiết:

Người ta không đốn nó vì: chỉ mình nó dám thách thức những cơn sóng gió, và cũng chỉ có nó che chở, bảo vệ những căn nhà.

Ý kiến của bạn