Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They were sent to a local right after their parents’ de

They were sent to a local right after their parents’ de

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They were sent to a local ________right after their parents’ death.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. orphanage (n): trại trẻ mồ côi

B. hospital (n): bệnh viện

C. prison (n): nhà tù

D. park (n): công viên

Tạm dịch: Họ được gửi đến một trại trẻ mồ côi địa phương ngay sau khi cha mẹ qua đời.

Chọn A.

Ý kiến của bạn