Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ

Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng các tế bào trong quần thể sinh vật tăng lên gấp đôi

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn