Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực vật có vai trò đối với động vật như cung cấp ô xi

Thực vật có vai trò đối với động vật như cung cấp ô xi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực vật có vai trò đối với động vật như:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thực vật có vai trò đối với động vật như: cung cấp ô xi và thức ăn, nơi ở và sinh sản

Chọn D

Ý kiến của bạn