Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực vật ở cạn nước được hấp thụ chủ yếu qua Chóp rễ Kh

Thực vật ở cạn nước được hấp thụ chủ yếu qua Chóp rễ Kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua lông hút của rễ.

Chọn C

Ý kiến của bạn