Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuyết minh về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật

Thuyết minh về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuyết minh về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích, thuyết minh, tổng hợp

Giải chi tiết:

1. Mở bài Giới thiệu chung về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

2. Thân bài

- Xuất xứ : Xuất hiện từ đời Đường - Trung Quốc và được thâm nhập vào Việt Nam từ rất lâu.

- Đặc điểm:

+ Gồm tám câu, mỗi câu bảy chữ.

+ Bài thơ gồm bốn phần: đề  - thực - luận - kết.

. Hai câu 1 - 2 gọi là phần đề: giới thiệu chung về vấn đề cần nói tới.

. Hai câu 3 - 4 gọi là phần thực: có nhiệm vụ tả thực vấn đề.

. Hai câu 5 - 6 gọi là phần luận: bàn luận, mở rộng vấn đề, làm cho ý thơ sâu sắc hơn.

. Hai câu 7 - 8 gọi là phần kết: với nhiệm vụ kết thúc, tổng kết vấn đề.

+ Gieo vần: ở tiếng cuối các câu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 và là vần bằng.

+ Niêm: câu 1 dính với câu 8; câu 2 với câu 3; câu 4 với câu 5; câu 6 với câu 7. Niêm có nghĩa là sự giống nhau về B - T theo nguyên tắc: “Nhất, tam, ngũ bất luận; Nhị, tứ, lục phản minh”.

+ Ngắt nhịp: 3/4 hoặc 4/3, có khi ngắt nhịp 2/2/3 hoặc 3/2/2 tùy theo bài.

- Ưu - nhược điểm:

+ Ưu điểm: ngắn gọn; hàm súc, cô đọng; giàu nhạc điệu; lời ít, ý nhiều.

+ Nhược điểm: khá gò bó, đòi hỏi niêm, luật chặt chẽ nên không dễ làm.

* Trong quá trình làm, có lấy các ví dụ từ các bài thơ đã học để minh họa.

3. Kết bài :Nêu giá trị của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

Ý kiến của bạn