Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiểu cầu giảm khi Bị chảy máu Bị dị ứng Bị bệnh thiếu m

Tiểu cầu giảm khi Bị chảy máu Bị dị ứng Bị bệnh thiếu m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiểu cầu giảm khi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tiểu cầu sẽ giảm khi bị bệnh thiếu máu ác tính.

Chọn C

Ý kiến của bạn