Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có t

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiêu hóa là quá trình:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tiêu hóa là quá trình: biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Chọn A

Ý kiến của bạn