Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm các từ láy âm đầu trong đó cóa Vần “ấp ở tiếng đứng

Tìm các từ láy âm đầu trong đó cóa Vần “ấp ở tiếng đứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm các từ láy âm đầu, trong đó có:

a. Vần “ấp” ở tiếng đứng trước. (VD: lập lèo)

b. Vần ăn ở tiếng đứng sau. (VD: ngay ngắn)

Chọn 2 từ trong mỗi phần và đặt câu.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ láy

Giải chi tiết:

a. gập ghềnh, mấp mô, lấp ló, thập thò, bấp bênh, mấp máy, chấp chới,…

- Con đường này khúc khủy, gập ghềnh quá.

- Cậu bé thập thò bên cửa sổ, không dám vào nhà.

b. đầy đặn, chắc chắn, vừa vặn,…

- Đĩa thức ăn thật đầy đặn và ngon mắt.

- Chiếc ghế này rất chắc chắn.

Ý kiến của bạn