Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 8 ghi

Tìm một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 8 ghi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 8 (ghi rõ tên tác giả) có cùng đề tài?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các văn bản đã học

Giải chi tiết:

Văn bản cùng chủ đề: Lão Hạc

Ý kiến của bạn