Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu chia số đó

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu chia số đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu chia số đó cho tích các chữ số của nó ta được thương là 5 dư 2 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số cần tìm là (overline {ab} )


Theo bài ra ta có: (a = 3 times b). Từ đó suy luận để tìm ra số cần tìm.

Giải chi tiết:

Gọi số cần tìm là (overline {ab} )

Theo bài ra ta có:

(a = 3 times b) . Vậy số cần tìm có thể là: 31; 62 hoặc 93.

Ta có bảng:

 

Đáp số: Số cần tìm là 62.

Chọn C

 

Ý kiến của bạn