Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh có trong bài

Tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh có trong bài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh có trong bài văn trên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài học

Giải chi tiết:

Vào trưa ngày rằm, khi nước bắt đầu dâng lên, người hai bên bờ chật kín như nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài hơn một cây số.

Ý kiến của bạn