Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tim                                         his hair wh

Tim                                         his hair wh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tim                                         his hair while I                        up the kitchen.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự phối hợp thì

Giải chi tiết:

Diễn tả các hành động đồng thời xảy ra tại một thời điểm/song song cùng lúc trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc: S + was/ were + V_ing + while + S + was/ were + V_ing

Tạm dịch: Tim đang gội đầu trong khi tôi đang lau chùi nhà bếp.

Chọn B.

Ý kiến của bạn