Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay là Tốc độ g

Tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay là Tốc độ g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay

Giải chi tiết:

Tình hình gia tăng dân số thế giới hiện nay là tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô dân số thế giới ngày càng lớn

Chọn A

Ý kiến của bạn