Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của ph

Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình(sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) = dfrac{{sqrt 2 }}{2})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tìm nghiệm của pt dựa và công thức: (sin fleft( x right) = a Leftrightarrow left[ begin{array}{l}fleft( x right) = {rm{ar}}c(sin a) + k2pi \fleft( x right) = pi  - {rm{ar}}c(sin a) + k2pi end{array} right.;;;)

Giải chi tiết:

 (sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) = dfrac{{sqrt 2 }}{2} Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - dfrac{pi }{4} = dfrac{pi }{4} + k2pi \x - dfrac{pi }{4} = dfrac{{3pi }}{4} + k2pi end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{pi }{2} + k2pi \x = pi  + k2pi end{array} right.left( {k in mathbb{Z}} right))

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là: (x =  - pi )

 Nghiệm dương lớn nhất của phương trình là: (x = dfrac{pi }{2})

Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất là: (dfrac{{ - pi }}{2})

Chọn C.

Ý kiến của bạn