Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trái Đất gồm có 3 lớp từ ngoài vào trong bao gồm lớp Ma

Trái Đất gồm có 3 lớp từ ngoài vào trong bao gồm lớp Ma

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trái Đất gồm có 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7, SGK 10, trang 26, 27

Giải chi tiết:

Trái Đất gồm 3 lớp lần lượt từ ngoài vào là: Vỏ Trái Đất, Manti, Nhân.

Chọn D

Ý kiến của bạn