Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên thế giới có mấy mảng kiến tạo lớn?

Trên thế giới có mấy mảng kiến tạo lớn?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên thế giới có mấy mảng kiến tạo lớn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên thế giới có 7 mảng kiến tạo lớn: mảng Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Á –Âu, Nam Cực, Ấn Độ và mảng Thái Bình Dương.

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn