Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên Trái Đất nơi không có hiện tượng Mặt Trời lên thiê

Trên Trái Đất nơi không có hiện tượng Mặt Trời lên thiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên Trái Đất nơi không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, SGK 10, trang 22

Giải chi tiết:

Hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh là hiện tượng mặt trời chiếu vuông góc với bề mặt trái đất lúc 12h trưa.

Nội chí tuyến: 2 lần

Chí tuyến: 1 lần

Ngoại chí tuyển: không có hiện tượng này

Chọn A

Ý kiến của bạn