Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bình kín chứa 05 mol CO và m gam Fe3O4 Sau một th

Trong bình kín chứa 05 mol CO và m gam Fe3O4 Sau một th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Sau một thời gian nung nóng bình, thu được 28,4 gam chất rắn X và hỗn hợp khí Y trong bình có tỉ khối so với khí H2 bằng 20,4. Nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đây là quá trình khử Fe3O4 ⟹ Sản phẩm không thể có Fe2O3 (do số oxi hóa Fe trong Fe2O3 lớn hơn số oxi hóa Fe trong Fe3O4).

Giải chi tiết:

- Đây là quá trình khử Fe3O4 ⟹ Sản phẩm không thể có Fe2O3 (do số oxi hóa Fe trong Fe2O3 lớn hơn số oxi hóa Fe trong Fe3O4).

- MY = 2.10,2 = 20,4 g/mol, hỗn hợp khí Y gồm CO2 và CO dư.

⟹ nCO + ({n_{C{O_2}}}) = 0,5 (1)

Ta có đường chéo:

⟹ nCO/({n_{C{O_2}}}) = 1/4 (2)

Từ (1)(2) ⟹ nCO = 0,1 mol; ({n_{C{O_2}}}) = 0,4 mol.

⟹ nO mất đi = ({n_{C{O_2}}}) = 0,4 mol.

⟹ ({m_{F{e_3}{O_4}}}) = mX + mO mất đi = 28,4 + 0,4.16 = 34,8 gam.

Đáp án D

Ý kiến của bạn