Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

(C{O_2}(k), + ,{H_2},(k) rightleftarrows ,CO(k), + {H_2}O(k);,,Delta H > 0) 

Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:

(a) Tăng nhiệt độ;                                                       

(b) Thêm một lượng hơi nước;

(c) Giảm áp suất chung của hệ;                                  

(d) Dùng chất xúc tác;

(e) Thêm một lượng CO2;

Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Tăng nhiệt độ => CB chuyển dịch theo chiều thu nhiệt => chiều thuận

(b) Thêm một lượng hơi nước => CB chuyển dịch theo chiều làm giảm lượng H2O => chiều nghịch

(c) Giảm áp suất chung => không chuyển dịch do số mol khí ở 2 bên bằng nhau

(d) Dùng chất xúc tác => không chuyển dịch

(e) Thêm CO2 => CB chuyển dịch theo chiều làm giảm lượng CO2 => chiều thuận

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn