Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các loại sét thường thấy một điện tích âm có độ l

Trong các loại sét thường thấy một điện tích âm có độ l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các loại sét thường thấy, một điện tích âm có độ lớn (1,5,,C) được phóng xuống đất trong khoảng thời gian ({{5.10}^{-5}},,s). Tính cường độ dòng điện của tia sét đó.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện: (I=frac{q}{t})

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện của tia sét này là:

(I=frac{q}{t}=frac{1,5}{{{5.10}^{-5}}}=30000,,left( V right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn